امین روشن

امین روشن تولد 1361
لیسانس گرافیک


نمایشگاههای انفرادی:
نقاشی ،برف شادی، گالری هما 1392
حجم- تاج های جیکاک، گالری هما، تهران 1391
پرفرمنس نفتون ، گالری طراحان آزاد، 1390

منتخب نمایشگاههای گروهی:
صلح، گالری اٌپرا لندن 1392
آرت اسکوپ میامی -آمریکا 1391
وورک شاپ نقاشی، مدارس شهر نانت، فرانسه 2010
پنجاه سال مطبوعات فرانسه - 1389
هفته طراحی یک، گالری هما 1391
سال یک -خانه هنرمندان ایران - 1391
اکسپوی نقاشی و حجم موزه هنرهای معاصر اهواز 1391
کلکسیون، خانه هنرمندان ایران 1392
گالری خط نامرئی، لندن 2014
طلای سیاه/ گالری شیرین/ ایران / 1393

کلکسیون:
موزه صلصالی، سری برف شادی- دبی 1392
موزه اسلامی مالزی، سری تاج های جیکاک، کوالالامپور 1392